FAQ over haar

Hoe wordt haarverlies behandeld?

De meeste vormen van haarverlies kunnen niet zomaar worden genezen, er zijn echter wel verschillende behandelingen en medicijnen die haarverlies in veel gevallen kunnen vertragen en mogelijk zelfs stoppen.

Voor sommige mensen is een haartransplantatie of haarwerk een uitkomst. Iemand met de typisch mannelijke of vrouwelijke vorm van haarverlies kan bijvoorbeeld een haartransplantatie ondergaan, waarbij haarzakjes van het donorgebied (de haarkrans) van het lichaam naar het ontvangstgebied worden getransplanteerd. Een aantal geneesmiddelen, zoals lokale toepassing van minoxidil, kan bij een klein percentage mensen de haargroei bevorderen. Het orale geneesmiddel finasteride bevordert mogelijk ook de haargroei.

Mensen met alopecia areata kunnen baat hebben bij corticosteroïdinjecties onder de huid. Bij een groot gedeelte van de mensen met alopecia areata groeit het haar echter binnen een jaar vanzelf weer terug. Bij een andere behandeling tegen alopecia areata wordt een lichte allergische reactie of irritatie opgewekt om de haargroei te bevorderen. Alopecia door littekens is bijzonder moeilijk te behandelen. Voorzover mogelijk wordt de oorzaak van de littekenvorming behandeld, maar in het gebied dat met littekens is overdekt, zal geen haar meer groeien. Het Hair Science Institute heeft als enige haartransplantatiekliniek een methode ontwikkeld waardoor haren wel naar littekens en brandwonden kunnen worden getransplanteerd.

Bekijk voor meer informatie over dergelijke behandelingensmethoden de mogelijke behandelingen.

Hoe wordt haarverlies vastgesteld?

Het is soms niet eenvoudig om het type haarverlies vast te stellen door alleen maar te kijken. zodat de arts mogelijk een biopsie moet uitvoeren om de diagnose te stellen. Door middel van een Trichogramonderzoek kan worden vastgesteld waardoor in dit specifieke geval haarverlies wordt veroorzaakt. Uit dit onderzoek blijkt dan wat de mogelijke oorzaak is van de haaruitval. Voor meer informatie over deze onderzoeken, klik hier.

Hoe ontstaat haarverlies?

Uit onderzoeken is gebleken dat mannen met mannelijk haarverlies (androgene alopecia) op die plekken waar zij haar verliezen hogere concentraties DHT (dihydrotestosteron) in hun hoofdhuid hebben dan waar nog geen haarverlies is opgetreden. Onder invloed van de DHT wordt de levensduur van een haar verkort, waardoor het aantal zichtbare haren afneemt het haar dunner wordt of er ontstaan kale plekken. Voor meer informatie over de oorzaken van haaruitval, klik hier.

Wat gebeurt er als de concentratie van DHT in de hoofdhuid wordt verlaagd?
Als er minder DHT wordt aangemaakt, wordt voorkomen dat de haarzakjes sneller zwakker worden dan normaal. Op deze manier kan het proces van haarverlies worden vertraagd en mogelijk zelfs worden gestopt. Voor meer informatie over medicijnen/haargroeimiddelen, klik hier.

Meer over de verlaging van DHT-concentratie in de hoofdhuid.
Wat is haarverlies van het mannelijke type (alopecia androgenetica)?
Haarverlies van het mannelijke type (alopecia androgenetica) is de meest voorkomende vorm van haarverlies bij mannen. Bij vrouwen en kinderen komt deze vorm zelden voor. Haarverlies is doorgaans erfelijk. Het haarverlies begint meestal met inhammen op het voorhoofd of een kalende plek op de kruin. Dit haarverlies kan op elke leeftijd beginnen, in extreme gevallen zelfs rond de leeftijd van 15 jaar. Sommige mensen verliezen alleen haar op bepaalde plekken, waardoor een kale plek ontstaat of de haargrens terugtrekt. In bepaalde gevallen blijft uiteindelijk alleen de haarkrans over.

Wat mag je van Propecia® (finasteride 1 mg, MSD) verwachten?
De werkzaamheid van finasteride is aangetoond in drie studies bij 1879 mannen tussen 18 tot 41 jaar oud met licht tot matig, maar geen volledig haarverlies op de kruin en haarverlies op het voorste/middelste deel van de hoofdhuid.

In twee studies bij mannen met haarverlies aan de voorkant van het hoofd (vertex) werd de behandeling met finasteride 5 jaar voortgezet; in deze periode trad er bij de mannen een verbetering op vergeleken met uitgangswaarde en placebo. Deze verbetering trad na 3 tot 6 maanden op.
Bij mannen die finasteride gedurende 5 jaar gebruikten stabiliseerde het haarverlies op grond van fotografische beoordeling bij 90 van de 100 mannen.

Op grond van beoordeling door de onderzoeker leidde behandeling met finasteride gedurende 5 jaar tot stabilisering van het haarverlies bij 93 van de 100 mannen.
Daarnaast werd op grond van de fotografische beoordeling een toegenomen haargroei waargenomen bij 48 van de 100 mannen die finasteride kregen.

Op grond van de haartelling werd bij 65 van de 100 mannen een toegenomen haargroei waargenomen.

Bij 77 van de 100 mannen zag de onderzoeker een toegenomen haargroei.
Finasteride zal dus minimaal drie tot zes maanden moeten worden ingenomen voordat het haarverlies zal verminderen of stoppen.

Wat mag je van minoxidil verwachten?
De werkzame stof van dit geneesmiddel, minoxidil, stimuleert bij plaatselijk gebruik enigermate de haargroei bij sommige mannen met kaalheid.
De haargroeistimulatie wordt  waargenomen na circa 4 of meer maanden toepassing en verschilt per patiënt.
Na 4 maanden wordt bij slechts een gering percentage van de patiënten enig effect waargenomen, terwijl bij minstens 2/3 van de patiënten geen effect wordt gezien. Na 12 maanden is bij ongeveer 1/3 van de patiënten sprake van enige haargroei.

Bij het staken van minoxidil stopt de nieuwe haargroei en keert het beeld van voor de behandeling binnen 3 à 4 maanden terug. Wanneer men na 1 jaar geen resultaat heeft gezien dient men het gebruik van minoxidil lotion te staken.

Welke vormen van haarverlies zijn er?
Er zijn verschillende vormen van haarverlies, te weten:

  1. Typisch mannelijke vorm van haarverlies (alopecia androgenetica)
  2. Typisch vrouwelijke vorm van haarverlies
  3. Diffuus haarverlies (alopecia diffusa)
  4. Alopecia areata
  5. Tractie alopecia
  6. Haarverlies door littekens
  7. Alopecia universalis

Welke vormen van haarverlies (alopecia) zijn er?
Mannelijke kaalheid (alopecia androgenetica) is de meest voorkomende vorm van haaruitval bij mannen. Bij vrouwen en kinderen komt deze vorm zelden voor, aangezien de aanwezigheid van mannelijke hormonen (androgenen) een rol speelt en deze hormoonspiegel bij mannen na de puberteit hoog is.

Kaalheid is doorgaans erfelijk. De haaruitval begint meestal met inhammen op het voorhoofd of boven op de achterkant van het hoofd. De haaruitval kan op elke leeftijd beginnen, zelfs rond de leeftijd van 15 jaar.

Sommige mensen verliezen alleen haar op bepaalde plekken, waardoor een kale plek ontstaat of de haargrens terugtreedt. Anderen, vooral degenen bij wie al op jonge leeftijd haaruitval optreedt, worden mogelijk helemaal kaal.

Vrouwelijke kaalheid komt minder vaak voor dan mannelijke kaalheid. Bij deze aandoening wordt het haar doorgaans dunner aan de voorkant, de zijkanten en op de kruin. De aandoening leidt zelden tot verlies van al het haar.

Diffuse kaalheid (alopecia diffusa) kan volgen op een ernstige ziekte die met hoge koorts gepaard ging. Een aantal middelen in hoge doses, vooral thallium, vitamine A en retinoïden, kan kaalheid veroorzaken. Veel geneesmiddelen tegen kanker veroorzaken kaalheid. Kaalheid kan ook het gevolg zijn van onvoldoende werking van de schildklier of hypofyse of zelfs van zwangerschap. De haaruitval kan drie of vier maanden na de ziekte of andere aandoeningen doorgaan. De haaruitval is gewoonlijk tijdelijk en het haar groeit weer aan.

Alopecia areata is een aandoening waarbij plotseling op een bepaalde plek haaruitval optreedt, meestal op de hoofdhuid of kin (baard). Het komt zelden voor dat alle lichaamsharen uitvallen, een aandoening die alopecia universalis wordt genoemd. Het haar groeit meestal weer binnen een paar maanden aan, maar bij mensen met uitgebreide haaruitval is de kans daarop klein.

Tractie alopecia (trekken aan het haar, trichotillomanie) komt vaak voor bij kinderen, maar deze gewoonte kan het gehele leven blijven bestaan. Deze afwijking wordt soms lange tijd niet opgemerkt, waardoor artsen en ouders denken dat een ziekte als alopecia areata de haaruitval veroorzaakt. Een biopsie (verwijdering van een weefselstukje voor microscopisch onderzoek) kan de arts soms naar de juiste diagnose leiden.

Alopecia door littekens is haaruitval op plekken waar de haarzakjes verloren zijn gegaan. De huid kan met littekens zijn overdekt door brandwonden, ernstige verwonding of röntgentherapie. Minder duidelijke oorzaken zijn onder meer lupus erythematodes, lichen planus, hardnekkige bacteriële of schimmelinfecties, sarcoïdose en tuberculose. Ook huidkanker kan littekens op de huid veroorzaken.